Servicii-Management-de-Proiect

Iken vine în sprijinul investitorilor în domeniul construcţiilor civile şi industriale cu preluarea responsabilităţilor legate de managementul proiectelor pe întreg ciclul de viață al acestora, de la etapa de proiectare până la finalizarea lucrărilor şi exploatarea investiţiei.

Dincolo de abordarea holistică, integrată, a managementului de proiect, dintre cele nouă arii de expertiză definite de Institutul de Project Management, Iken oferă, la cerere, defalcat pe componente, inclusiv servicii de Management al Costurilor, servicii de Management al Timpului şi servicii de Management al Riscurilor.

Oferta Iken include şi furnizarea de sine stătătoare a acestor categorii de servicii, ţinând cont că planificarea, analiza şi monitorizarea costurilor, succesiunea în timp a activităţilor, identificarea şi evaluarea riscurilor sunt factori decisivi pentru finalizarea cu succes a unui proiect.

Certificări

Experienţa considerabilă în proiecte complexe de nivel naţional şi expertiza demonstrată de Iken în cei 10 ani de activitate prin colaborarea cu investitori de prestigiu, au stat la baza obţinerii certificărilor pentru implementarea Sistemului de Management al Calităţii – conf standardului SR EN ISO 9001:2001, Sistemului de Management de Mediu – conf. standardului SR EN ISO 14001:2005 şi a Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale – conf. standardului OHSAS 18001:2007.

Anunţuri

Contact

Fax: 021. 255 15 46

Tel: 0724873329

office@iken.ro

Bd. Basarabia, nr. 250, Bl. TRUP LA4
Bucureşti, sector 3