23.05.2013

SC AS24 TANKSERVICE SRL, titular al proiectului „Statie alimentare cu carburanti tip AS 24 cu circuit inchis”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul „Statie alimentare cu carburanti tip AS 24 cu circuit inchis”, propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Ciorogarla, Soseaua Bucuresti Nr.1-3, tarla 23/7, parcela 1/1,2, nr. cadastral 51264, judetul Ilfov: nu se supune evaluarii  impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6,  in zilele de luni pana joi, intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 30.05.2013.

About the Author

Certificări

Experienţa considerabilă în proiecte complexe de nivel naţional şi expertiza demonstrată de Iken în cei 10 ani de activitate prin colaborarea cu investitori de prestigiu, au stat la baza obţinerii certificărilor pentru implementarea Sistemului de Management al Calităţii – conf standardului SR EN ISO 9001:2001, Sistemului de Management de Mediu – conf. standardului SR EN ISO 14001:2005 şi a Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale – conf. standardului OHSAS 18001:2007.

Anunţuri

Contact

Fax: 021. 255 15 46

Tel: 0724873329

office@iken.ro

Bd. Basarabia, nr. 250, Bl. TRUP LA4
Bucureşti, sector 3