Servicii-Supervizare

În faza de execuţie a lucrărilor, echipa de specialişti Iken vine în spirijinul investitorilor în domeniul construcţiilor civile şi industriale prin:

  • Managementul proceselor și graficului de execuție a lucrărilor cuprinse într-un proiect de investiții civile sau industriale.
  • Verificarea calităţii lucrărilor
  • Întocmirea rapoartelor periodice către investitor  privind ritmul, calitatea şi volumul lucrărilor
  • Verificarea lucrărilor real executate şi vizarea situaţiilor de lucrări întocmite de executant
  • Organizarea recepţiei lucrărilor şi convocarea autorităţilor
  • Întocmirea Cărţii Construcţiei şi predarea acesteia către Investitor

 

Certificări

Experienţa considerabilă în proiecte complexe de nivel naţional şi expertiza demonstrată de Iken în cei 10 ani de activitate prin colaborarea cu investitori de prestigiu, au stat la baza obţinerii certificărilor pentru implementarea Sistemului de Management al Calităţii – conf standardului SR EN ISO 9001:2001, Sistemului de Management de Mediu – conf. standardului SR EN ISO 14001:2005 şi a Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale – conf. standardului OHSAS 18001:2007.

Anunţuri

Contact

Fax: 021. 255 15 46

Tel: 0724873329

office@iken.ro

Bd. Basarabia, nr. 250, Bl. TRUP LA4
Bucureşti, sector 3