29.01.2013

I. G. P. F. – INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA TIMISOARA – STPF Mehedinti (fosta IJPF Mehedinti), titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire, reabilitare si modernizare sediu I.J.P.F. Mehedinti” propus a fi amplasat in municipiul Drobeta Turnu Severin, str.Serpentina Rosiori, nr.3-5, judetul Mehedinti.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti din mun.Drobeta Turnu Severin, str.Baile Romane nr.3, in zilele de luni pana joi intre 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00 si la urmatoarea adresa de internet www.apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana in termen de cinci zile de la data afisarii prezentului anunt.

About the Author

Certificări

Experienţa considerabilă în proiecte complexe de nivel naţional şi expertiza demonstrată de Iken în cei 10 ani de activitate prin colaborarea cu investitori de prestigiu, au stat la baza obţinerii certificărilor pentru implementarea Sistemului de Management al Calităţii – conf standardului SR EN ISO 9001:2001, Sistemului de Management de Mediu – conf. standardului SR EN ISO 14001:2005 şi a Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale – conf. standardului OHSAS 18001:2007.

Anunţuri

Contact

Fax: 021. 255 15 46

Tel: 0724873329

office@iken.ro

Bd. Basarabia, nr. 250, Bl. TRUP LA4
Bucureşti, sector 3