Servicii-Integrate-de-Proiectare2
  • Întocmire proiecte arhitecturale complete pentru construcţii civile şi industriale
  • Proiectare structuri şi instalaţii  pentru construcţii civile şi industriale (electricitate, telefonie, internet, încălzire, ventilaţie, instalaţii sanitare, alături de detalii structurale)
  • Studii de fezabilitate
  • Audituri tehnice ale instalaţiilor industriale, în vederea analizei fezabilităţii investiţiilor de modernizare sau în vederea închiderii
  • Obţinere Autorizaţii de Construcţie
  • Obţinere Autorizaţii de Demolare
  • Studii topografice şi studii geotehnice
  • Obţinere Avize tehnice COV (Compuși Organici Volatili)
  • Bilanţ de Mediu, Studiu de impact, Scenarii de siguranţă la foc, Documentaţii pentru obţinerea avizelor Administraţiei Naţionale a Apelor Române etc.

Certificări

Experienţa considerabilă în proiecte complexe de nivel naţional şi expertiza demonstrată de Iken în cei 10 ani de activitate prin colaborarea cu investitori de prestigiu, au stat la baza obţinerii certificărilor pentru implementarea Sistemului de Management al Calităţii – conf standardului SR EN ISO 9001:2001, Sistemului de Management de Mediu – conf. standardului SR EN ISO 14001:2005 şi a Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale – conf. standardului OHSAS 18001:2007.

Anunţuri

Contact

Fax: 021. 255 15 46

Tel: 0724873329

office@iken.ro

Bd. Basarabia, nr. 250, Bl. TRUP LA4
Bucureşti, sector 3